Rioollucht

Riool Technisch Installateur

Stankoverlast is een erg vervelend probleem en de oorzaak is vaak lastig te achterhalen. stankoverlast wordt vaak veroorzaakt door droogstaande putjes of gebarsten of gebroken leidingen. Met behulp van ons rookdetectie systeem is de oorzaak van het probleem gemakkelijk op te sporen. Door rook in het rioleringsstelsel te blazen en te kijken waar de rook te voorschijn komt, kan worden geïdentificeerd waar het probleem zich bevind. Op de plekken waar rook tevoorschijn kan komen is namelijk een open verbinding met het riool, daar kunnen we dus de oorzaak van de stankoverlast vinden.